APK Team Info & Markedsføring

Bemanning

 • 2-3 i Core Team og inntil 5 totalt

 • teamleder: Christian Øivindsønn Boger, mobil 456 37 125

Mandat

Ansvar for utadrettet informasjonsarbeid og markedsføring av klubben. Kan også håndtere visse typer info til medlemmer og frivillige, samt mer internrettet informasjon og støtter de enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver. Arbeider på mandat fra styret.

Oppgaver:

Organisere teamets oppgaver

Utarbeide og iverksette plan for markedsføring via ulike kanaler

 1. Organisere teamets oppgaver

 2. Utarbeide plan for info og markedsføring via ulike kanaler

 3. Vedlikeholde kontaktregister

 4. Sikre dialog med frivillige aktører, Oslo kommune, politikere og næringsliv

 5. Følge opp spørsmål fra ulike aktører

 6. Arkivere og publisere bilder og videoer

 7. Følge opp Google Ads, Facebook-annonser, oppslag mv.

 8. Vedlikeholde hjemmeside, Facebook-side, -grupper, Instagram og YouTube

 9. Vedlikeholde og markedsføre APKs Webshop

Se også Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/koordinator
Søk om å bli med i team:
Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy

 • Se toppmenyen Verktøy & Info og oppgavebeskrivelser nedenfor

APK Samhandlingsdisk APK Team Info & Markedsføring

Kjerneteam APK Team Info & Markedsføring har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).