Team Admin & IT

Bemanning

Mandat

Ansvar for administrative backoffice-oppgaver og teknisk IT-støtte mv. og støtter det enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver. Arbeider på mandat fra styret.

Oppgaver:

 1. Organisere teamets oppgaver

 2. Vedlikehold, tilganger og backup Google GSuite

 3. Vedlikehold, tilganger og backup booking-system

 4. .Vedlikehold, tilganger og backup Google site frivillige mv.

 5. Vedlikehold, tilganger APK Google Groups for team mv.

 6. Vedlikehold og backup Wordpress-hjemmeside.

 7. Vedlkehold og tilgang Spond Club sammen med APK Team Frivllligeoppfølging og APK Team Medlemsoppfølging.

 8. Tilsyn oppsett/tilganger Facebook-side, -grupper, -Instagram og YouTube

 9. Følge opp dokumentlagring, tilganger, backup, arkivnøkler mv.

 10. Følge opp backoffice-oppgaver ikke dekket av andre

Se også Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan,

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/koordinator
Søk om å bli med i team:
Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy

 • Se toppmenyen Verktøy & Info og oppgavebeskrivelser nedenfor