APK Team Utstyr & Anlegg

Bemanning

 • 3-5 i Core Team og inntil 15 totalt

 • teamleder: Kåre Ivar Gauksrud (inntil erstatning), 478 99 811

Mandat

Ansvar for alle forhold knyttet til vedlikehold av utstyr og anlegg og støtter de enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver. Arbeider på mandat fra styret.

Oppgaver:

 1. Organisere teamets oppgaver

 2. Tilsyn vinterlager, utstyrsbod, brygge og utstyr

 3. Ajourføre utstyrsoversikter og etterbestille deler/utstyr

 4. Kontrollere forsikringer og utstyrsmerking

 5. Årskontroll og klargjøre fartøy og tilleggsutstyr

 6. Kontrollere status på bryggeanlegg, elv, kulvert mv.

 7. Klargjøre og flytte ut utstyr til og fra vinterlager

 8. Rengjøre og tømme vann båter/kajakker etter behov

Se også Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/koordinator
Søk om å bli med i team:
Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy

 • Se toppmenyen Verktøy & Info og oppgavebeskrivelser nedenfor

APK Samhandlingsdisk APK Team Utstyr & Anleg

Kjerneteam APK Team Utstyr & Anlegg har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).

Utstyrsoversikt APK