Vaktinstruks APK & JOY Båtutlån

Nedenfor vises instruks som skal følges av den enkelte utlånsvakt. Se også følgende sider:

A. Kontroller før din utlånsvakt

 1. Husk å ha med fulladet mobil på vakt da du vil trenge denne.

 2. Sjekk Booking-kalender for oversikt bookinger gitt utlånsdag via kalender.akerselvapadleklubb.no.

 3. Sjekk værvarsel, luft-/vanntemperatur på www.yr.no og valget "Kystvarsel", eksempelvis for Sørenga. Du kan også sjekke lenken: https://www.yr.no/nb/badetemperaturer/NO-03 og https://no.climate-data.org/europa/norge/oslo/oslo-81/#watertemperature.

 4. Møt opp i tide og gjerne litt før åpningstid.
  De som har booket skal ikke oppleve at vakter kommer for sent.

 1. Etterlev Corona smittevernsregler.

B. Hent ut og klargjøre båt-/aktivitetsutstyr og stand

Båter skal klargjøres i forkant så langt som mulig så folk ikke må vente mer enn nødvendig.

 1. Hent båtutstyr (utfra hvor mange som har booket og ta med ett ekstra sett):

  • hodelykter (ifbm. mørk kulvert/tunnel)

  • årer (pass på riktige par)

  • el-motorer og tilhørende batterier

  • øsekar (skal følge med en ut pr. båt)

  • redningsvester båter (påbudt, sjekk at de har fløyter)

  • fortøyningstau og fortøyningsutstyr etter behov

 2. Hent og sett opp standdsutstyr:

  • Bannere, beach-flagg og reklamebukk

  • bord og stoler

  • infomateriell som skal være tilgjengelig på utlånet:

   • Drop-in utlånsskjema båt:
    Brukes for drop-in utlån for de som ikke har booket på forhånd
    .

   • Sikkerhetsskjema båt:
    Den som låner båt skal lese dette før de får båten og ta med seg på turen.

   • APK vervebrosjyre og visittkort
    Deles ut til de som ønsker å vite mer om Akerselva Padleklubb (APK).
    Henvis også til
    medlem.akerselvapadleklubb.no hvor de kan sende inn medlemssøknad (hjelp de som vil registrere seg på stedet).

 3. Hent ut utstyr for aktivitet på land/til vanns. Eksempelvis vannkikkerter og annet utstyr til utlån for aktiviteter (lørdag og søndag).


DET ER DITT ANSVAR Å IKKE LA UTSTYR LIGGE PÅ BRYGGA OG I OLAFIAGAMGEN UTEN TILSYN!

C. Klargjør brygge og båter

 1. Merk deg om brygga ligger høyt eller lavt i forhold til høy-/lavvann som er en god indikator på at en må være ekstra forsiktig hvor en kjører med båt ved lavvann.

 2. Sjekk at alle båter og flytebrygger ligger forankret slik de skal.

  • Dersom noe er ødelagt eller stjålet, gi beskjed til Jørgen, (90 74 11 62), som følger opp og anmelder forholdet.

  • Registrer alle avvik og uønskede hendelser/uhell på avvik.akerselvapadleklubb.no.

 3. Klargjør båter som er forhåndsbookede og eventuelt en ekstra båt som er klar for drop-in:

  • Utstyr den enkelte båt med årer, motor, batteri, øsekar og fortøyningstau.

  • Sjekk at motoren er riktig vinklet og ikke står for dypt, så den kan gå i bunnen.

 4. Sjekk brygga og rydd og rengjør om nødvendig så det er rent og pent.

 5. Øs båtene om det er vann i disse.

 6. Fjern løv og møkk som er falt i båtene.
  Tørk av og vask båtene etter behov.. Båtene skal være rene ved utlån!

D. Bistå de som skal låne båt

 1. Behandle leietakerne på en høflig måte. Du representerer JOY og APK utad!

 2. Spør hvor mange de er og kontroller antall voksne og barn i forhold til maksgrense båt.

 3. Se an låntakeren! Vi låner ikke ut utstyr til mennesker som er beruset.

 4. Ansvarlig låntaker skal være minst 21 år. Ansvarlig låntaker skal kunne fremvise gyldig ID med foto (bankkort/pass/førerkort) som sjekkes mot booking/drop-in utlånsskjema.

 5. Be de ringe nummer til leder utlånet slik at utlånet har faktisk nummer registrert for enklere å få tak på de som har lånt utstyr om nødvendig.

 6. Gi alle vester og få dem til å ta dem på og sjekke at de passer. Stroppene mellom beina må festes for at vesten skal fungere ordentlig ved uhell. Alle skal ha på vest før de går ned på brygga.

 7. Forklar hvordan motoren virker og sjekk hva slags båterfaring de har.

 8. Hjelp de som låner om bord i båten. Kun en går om bord om gangen. De andre i båten må sitte mens dette skjer.

 9. Informer om at de må være tilbake, så det er tid til å gå over båten innen åpningstiden (senest 20 minutter før stenging).

 10. Hvis det gis tillatelse til det og det er passende, forsøk å ta noen gode bilder (gjerne også video).

E. Bistå de som skal levere tilbake båt

 1. Hjelp de med å legge til båten og få alle ut av båten på en god måte. Kun en går ut av båte om gangen. De andre i båten må sitte mens dette skjer.

 2. Sørg for at alt utlånt utstyr blir tilbakelevert, herunde hodelykt.

 3. Tips gjerne om at vi setter pris på om de vil dele noen bilder fra turen som vi kan bruke på våre hjemmesider og Facebook. Ta også «arbeidsbilder» fra tiltaket av dere som arbeider der. Bilder kan sendes til info@akerselvapadleklubb.no eller deles med aktivitetsleder for tiltaket.

F. Informere og ha dialog med de som besøker stand

 1. Bidra til at folk får lyst til å komme bortom for å slå av en prat.

 2. Forsøk å informere og snakke med de som passerer og få de interessert.

 3. Del ut APK vervebrosjyrer og visittkort der aktuelt.

 4. Forsøk å verve unge 14-30 som vi ta gratis kajakkurs via APK ved å be de registrere seg via kursunge.akerselvapadleklubb.no. Snakk også med unge om de vil være medlemmer for å kunne padle kajakk, kano og bruke SUP.

G. Avslutte vakt og avviksrapportere

 1. Ikke steng utlånet før alle er tilbake.

 2. Kontroller at båtene ligger godt langs bryggen og er låst.

 3. Sjekk at brygga, trappa og området rundt er rent og fritt for søppel.

 4. Alt utstyr legges ryddig tilbake på utstyrslageret

 5. Batterier til elmotorer som har vært brukt settes på lading.

 6. Legg (hode)lykter som må lades i område for "Til lading".

 7. Legg funnede/mistede gjenstander i "Gjenglemt".

 8. Lås utstyrslager før utlånet forlates.

 1. Rapporter avvik og forbedringsforslag( ulykker, uhell, mangler og feil på utstyr, gjenglemte gjenstander, risiko, vaktfravær m.v.) via avvik.akerselvapadleklubb.no.

H. Håndtere nødsituasjon og personer som ikke er retunert

 1. Hold oversikt over hvem som er ute på vannet til enhver tid.

  1. Hvis personer ikke er tilbake, forsøk å kontakte disse.

  2. Sjekk om de har varslet til noen hvor de skulle dra.

  3. Oppnås ikke kontakt, kontakt nødtelefonen så de kan vurdere videre oppfølging.

   • 112 nødnummer, lokal redningssentral (politi).

   • 113 nødnummer, AMK om du trenger medisinsk råd.

   • 110 nødnummer, brannvesen ved brann og dykker assistanse.