Bli utlånsvakt for APK Utstyrsutlån

Utlånsvaktens oppgaver

 • Være positiv, serviceinnstilt og imøtekommende.

 • Være klubbens ansikt utad og bidra til klubbkulturen.

 • Åpne, betjene og stenge utlånet for hver utlånsvakt.

 • Ta imot og hjelpe de som skal låne eller leie utstyr.

 • Lære opp de som skal låne så de blir selvhjulpne.

 • Gi råd, tips og hjelp rundt utstyr og svare på spørsmål.

 • Få med brukere som frivillige og på klubbens aktiviteter.

 • Tenke og vurdere sikkerhet og minne andre om eget ansvar.

 • Rapportere avvik og forbedringsforslag utstyr, anlegg, rutiner, uhell, risiko mv.

Fordeler utlånsvakter

  1. Låne klubbens utstyr utenom nærmere definerte åpningstider.
   NB:
   Dette er et mål og vil ikke være mulig ved oppstart i 2021, men jobbes med (er du med nå så er det større sjans for å få nytte av dette senere).

  2. Får din egen unike APK-t-skjorte.

  3. Spørre om det er mulig å få dekket kurs som vil være nyttig for både utlånsvakt og klubben. APK vil så langt som mulig kunne dekke førstehjelps-, livredningskurs mv. for

  4. Du får gleden av å bli kjent med utrolige mange flotte medlemmer og får fort mange nye padle- og rovenner.

  5. Du gjør noe bra for fellesskapet og gjør det mulig å holde klubben igang!

  6. Delta i konkurransen om å bli årets APK-frivillige!!

Krav og opplæring utlånsvakt

Krav til utlånsvakt

 1. Være fylt 21 år.

 2. Ha alminnelig god helse og være godt svømmedyktig.

 3. Tilgang telefon med til-gang til internett, e-post og installert Spond app.
  Du må ha Google-tilknyttet konto for å nå https://frivllig.akerselvapadleklubb.no.

 4. Gjennomgå fastsatt grunnopplæring utstyrsutlån i regi av APK.

 5. Delta på minimum 3 vakter a 4 timer årlig (gjerne flere).

 6. Etterleve instruks for utlånsvakt- https://vakt.akerselvapadleklubb.no

 7. Gjerne ønske om å være utlånsvakt i minst 2 sesonger.

 8. Gjerne at du har minimum introkurs Våttkort kajakk, men ikke et krav.

Førstegangsopplæring

 1. Avtal førstegangsopplæring.
  Introkurset varer i 2 timer og holdes ved sesongåpning.

 2. Dine to første vakter er å anse som opplæringsvakter hvor du får ekstra oppfølging. Be eventuelt om ekstra oppfølging på første vakt.
  Det er alltid mulig å ringe om det er noe en lurer på.

 3. Meld alltid tilbake om ting du er usikker på.

 4. Informasjon om hvordan du får tilgang til utstyrsutlånet.

 5. Etter fullført opplæring, delta normalt på minimum 12 timer ordinær vakttjeneste årlig.