Vaktinstruks APK Utstyrsutlån

Nedenfor vises instruks som skal følges av den enkelte utlånsvakt. Se også følgende sider:

A. Kontroller før din utlånsvakt

 1. Husk å ha med fulladet mobil på vakt da du vil trenge denne.

 2. Sjekk at du som utlånsvakt har tildelt kode til nøkkelboks (noen har også egen nøkkel/brikke) til utstyrsutlånet tilgjengelig.

 3. Sjekk vaktplan i appen Spond-gruppen APK Team Utstyrsutlån .

 4. Sjekk Booking-kalender for oversikt bookinger gitt utlånsdag.

 5. Sjekk status vannføring Akerselva, samt om du har fått varsel om endring vannføring fra Vann og Avløpsetaten på e-post (primært vår og høst, sommer som oftest 1-2 m3/s) . Utlån utføres ikke ved mer enn 10 m3/s.

 6. Sjekk værvarsel, luft-/vanntemperatur på www.yr.no og valget "Kystvarsel", eksempelvis for Sørenga. Du kan også sjekke lenken: https://www.yr.no/nb/badetemperaturer/NO-03 og https://no.climate-data.org/europa/norge/oslo/oslo-81/#watertemperature.

B. Start vakt/vaktskifte

 1. Etterlev Corona smittevernsregler og bruk ansiktsmaske og arbeidshansker.

 2. Møt opp i god tid og minst 15 minutter før åpningstid .
  De som har booket skal ikke oppleve at vakter kommer for sent.

 3. Flytt over vester fra karantenehjørne til å kunne brukes igjen.

 4. Kontroller bryggeanlegg og utstyrsutlån inklusive utstyrsbod. og se til at området er ryddig under hele vakten.

 5. Hold port gårdsrom lukket og låst hele tiden i tråd med gårdens ordensregler (også når det er andre i gårdsrommet):

  • Pass på at hunder i gårdsrom ikke kan løpe ut ved åpning av port.

  • Slipp kun inn APK-medlemmer (øvrige skal ha egen kodebrikke og ikke slippes av APK).

  • Ikke la andre fra APK være i gårdsrom alene da dette er privat grunn APK låner og får vi klager kan det i verste fall medføre at vi mister plass tli utstyrsutlån.

C. Bistå med å låne ut og ta imot utstyr

 1. Bruker skal ha være medlem og må ha booket utstyr kun i eget navn og ikke på vegne av andre. Utlånsvakt kan kreve å få fremvist ID-bevis (Spond app og kobling til APK-gruppe kan brukes), Våttkort (kreves for bruk av kajakk, ikke for kano og SUP) og bevis på medlemskap.
  Ansvarlig låntaker av utstyr skal være minst 21 år.
  - 14 år er pr. idag satt som nedre grense for bruk av klubbens utstyr.
  - De mellom 14-20 år må ha med seg en ansvarlig låntaker på minst 21 år som kan følge opp øvrige deltakere. De under 18 må ha skriftlig erklæring fra foreldre.

 2. Vurder å ringe de i Booking-kalender som ikke er møtt opp.

 3. Hjelp til med å finne frem og klargjøre utstyr.
  Lær alle å klargjøre utstyr selv og at de bør hjelpe hverandre.
  Pass på å holde orden i utstyrsbod og uteområde underveis.

 4. Gi aktiv veiledning rundt bruk av utstyr og APKsikkerhetsregler.
  Se også Oppslag utlånsutstyr for info vester, årer, spruttrekk, kajakker mv.
  Du er med og bedrer sikkerheten ved å øke andres kompetanse.

 5. Minn bruker på viktigheten av å være tilbake 15-30 minutter før tidspunkt booking gjelder til om ikke annet avtales på stedet med utlånsvakt. Bruker som kommer tibalke utenfor tidspunkt for utlån er selv ansvarlig for utstyr frem til det er innlevert og ved gjenteagelser kan bruker miste mulighet for å låne klubbens utstyr.

 6. Brukere skal hjelpe hverandre med å bære ustyr til/fra elva.
  Utånsvakt kan bistå om det passer seg slik når andre ikke kan.

 • Bruk hun bærehåndtak på kajakk (tau og annet skal ikke brukes!).

 • Bruk tralle om alene (oftest er det at to bærer sammen mest effektivt).

 1. Sjekk at turen har vært bra, utstyr er levvert tilbake eller noe må avviksrapporteres.

 2. Tips om at APK trenger frivillige og kan melde seg på via www.akerselvapadleklubb.no.

D. Klargjøre utstyr før og etter utlån

  1. Før utlån (gjøres av bruker selv med bistand ved behov.):

   1. Lås opp todelt lassolås med tildelt kode og legg todelt lassolåsekabel i utstyrsbod.

   2. Finn passende vest, spruttrekk kajakk (valgfritt, sjekk oversikt/booking-bekreftelse for størrelse) og padleåre. Bruk av vest er påbudt.

   3. Husk vanntette poser og sikring av elektronisk utstyr og annet som ikke tåler vann.Råd bruker til å ha eget vanntett futeral for mobil (ikke minst viktig i en nødsituasjon!). Klubben kan låne ut noen slike, men viktig at de da leveres tilbake.

   4. Minn på egen hodelykt ifbm. mørkt parti i kulvert (hodelykt lånes ut så langt en har).

   5. Stram baugliner på skrog kajakk hvis slakke.

   6. Juster pedaler til kajakkror på ved utstyrsbod eller på brygge (viktig at det gjøre sfør kajakk settes på vann)..

  2. Etter utlån:

   1. Heng vest og spruttrekk kajakk opp i karantensone til venstre i bod.

   2. Fjern alle personlige gjenstander fra kajakk (husk å sjekke benyttede "rom").

   3. Rengjør padleårer, cocpit og øvrige berørte flater med Antibac eller tilsvarende (se egne Corona-regler).

   4. Rengjør fartøy innvendig og spyl inn-/utvendig etter bruk slik at alt saltvannn og annet fjernes ( bruk svamp ved behov). Annet utstyr aom er vått eller har vært i saltvann skal alltid spyles. Dette er også nødvendig for å unngå korrosjon/rust på metalldeler.

   5. Lagre fartøy opp ned på stativ med ror med retning mot bussterminalen.

   6. Lås fartøy ved å feste løkke lassolås rundt snute (del 1) og ende (del 2) på fartøy og surr 2-3 ganger rundt stolpe stativ før du kobler sammen lås (sjekk at stramt nok).

E. Avslutte vakt og avviksrapportere

 1. Ikke steng utlånet før alle er tilbake.

 2. Se over bryggeanlegg.og utstyrsanlegg. Fjern avfall .

 3. Sørg for at utstyrsbod er ryddig og at alt innhold som ved start er tilbake på plass.

 4. Legg (hode)lykter som må lades i område for "Til lading".

 5. Legg funnede/mistede gjenstander i "Gjenglemt".

 6. Lås utstyrsbod og port til gårdsrom før utlånet forlates.
  VIKTIG: Legg brikke/nøkkel tilbake i nøkkelboks.

 7. Rapporter avvik og forbedringsforslag( ulykker, uhell, mangler og feil på utstyr, gjenglemte gjenstander, risiko, vaktfravær m.v.) via eget avviksskjema.

F. Håndtere nødsituasjon og personer som ikke er retunert

 1. Hold oversikt over hvem som er ute på vannet til enhver tid.

  1. Hvis personer ikke er tilbake, forsøk å kontakte disse.

  2. Sjekk om de har varslet til noen hvor de skulle dra.

  3. Oppnås ikke kontakt, kontakt nødtelefonen så de kan vurdere videre oppfølging.

   • 112 nødnummer, lokal redningssentral (politi).

   • 113 nødnummer, AMK om du trenger medisinsk råd.

   • 110 nødnummer, brannvesen ved brann og dykker assistanse.