APK Team Kurs & Turer

Mandat

Ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av klubbens eget tur- og kurstilbud. Herunder også gratis ungdomskurs 14-30 år og interne opplæringsbehov i samarbeid med APK Team Barne- & Ungdomstiltak. Teamet har et kjerneteam som har ansvar for de administrative oppgavene, samt en tilknyttet gruppe tur-/kursledere (aktivitetsledere) og frivillige tilknyttet til selve gjennomføringen som alle arbeider i tråd med mandat vedtatt av styret.

Oppgaver:

 1. Organisere teamets oppgaver

 2. Utforme/justere overordnet årsplan turer og kurs, samt kom og prøv kajakk for de yngste

 3. Inngå/ettergå avtaler turledere og kursinstruktører

 4. Utforme tur-/kursplan og allokering av turledere og kursinstruktører

 5. Markedsføre turer og kurs via ulike kanaler

 6. Følge opp tur- og kurspåmeldinger, avbestillinger, fakturering, spørsmål mv.

 7. Gjennomføre planlagte turer og kurs i regi av APK

 8. Gjennomføre planlagte kurs i regi ekstern kursaktør

 9. Sende spørreundersøkelse og klubbinfo til kursdeltakere.

 10. Følge opp interne opplæringsbehov knyttet til klubbens virksomhet.

Ekempler på kurs:

 • Introkurs Våttkort (3,5 time) (herunder gratis kurs unge 14-30)

 • Grunnkurs (16 timer)

 • Teknikkurs (16 timer)

 • Gjenoppfriskning redning og sikkerhet (3 timer)

 • Oppfriskningskurs teknikk og framdrift (3 timer)

 • Vinterpadlingskurs

Eksempler typer av turer:

 • faste onsdags-/helgepadlinger

 • vinter-/påskepadlinger

 • cleanup-turer ("rusken"-padling)

 • overnattingsturer

 • turer på spesielle dager og ibm. "events"

 • intro-turer nye medlemmer/de som akkurat har tatt våttkort

Se også Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bemanning

 • 3-5 i Core Team

 • 5-10 kursinstruktører i utvidet team (ofte innleid, men kan være frivillige)

 • teamleder: Sigrun Hansen, mobil 95 47 04 17

 • ved behov frivillige for å bistå med utstyr før og etter turer og kurs

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/kurskoordinator og kursinstruktører
Søk om å bli med i team:
Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Nyttige lenker

Kontaktpunkter

tur@akerselvapadleklubb.no

turer.akerselvapadleklubb.no

1. Organisere teamets oppgaver

  1. Følge Kjøreregler organisering som gjelder organisering av alle team og grensesnitttet mellom de de enkelte team og ovenfor styret.

  2. Gjøre seg kjent med følgende:

   1. Organisasjonskart

   2. Ansvars-/aktivitetsplan

APK Samhandlingsdisk APK Team Kurs & Opplrøing

Kjerneteam APK Team Kurs & Opplæring har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).