Stillingsbeskrivelse NPF aktivitetsleder kurs og turer

Bli kurs-/aktivitetsleder kajakk hos Akerselva Padleklubb?

Om Akerselva Padleklubb

Akerselva Padleklubb (APK) er en ro- og padleklubb med hovedsete på Vaterland på Grønland i Oslo sentrum som ble etablert som idrettslag i 2019. Klubben har vokst raskt og har allerede passert 800 medlemmer.

Akerselva Padleklubb arbeider med å fremme padling og roing i Akerselva og Oslofjorden. For eksempel: kajakker, kanoer, SUP-brett, robåter med videre. Klubben ønsker å bidra med å tilføre aktiviteter i nærmiljøet. APK skal være for alle og hvor frivillighet, dugnad og fellesskap er en viktig del av klubbens kultur.

I tillegg er klubben avhengige av dyktige innleide NPF-godkjente aktivitetsledere til kurs turer og relaterte aktiviteter.

Kanskje er du nettopp en av de? Du kan lese mer om APK på www.akerselvapadleklubb.no.

Arbeidsoppgaver aktivitetsleder

 1. Lede introkurs og grunnkurs kajakk.

 2. Lede andre kurs etter behov, eksempelvis gjenoppfriskning redning og teknikk.

 3. Lede faste klubbturer.

 4. Lede ved behov også kunne lede mer varierende klubbturer, eksempelvis cleanup- og overnattingsturer.

 5. Ivareta utstyr og fasiliteter ved oppstart underveis og ved avslutning aktivitet.

 6. Ivareta HMS med risikovurdering og fokus på sikkerhet for den enkelte aktivitet.

 7. Være klubbens ansikt utad.

Kvalifikasjoner

 1. Utdannet NPF aktivitetsleder Hav gjennom Norges Padleforbund (NPF).

 2. Etterleve de krav NPF setter til enhver tid.

 3. Inneha oppdatert opplæring i livredning og førstehjelp inklusive hjerte- og lungeredning.

 4. Glad i kajakkpadling og vannliv.

 5. Glad i å jobbe med mennesker.

 6. Erfaring med turledelse og kursholding.

 7. Glad i å skape trygge og gode opplevelser.

 8. Opptatt av natur, miljø og sporløs ferdsel.

Egenskaper

 1. Bruker- og serviceorientert.

 2. Selvdreven og god til å samarbeide.

 3. Sikkerhetsorientert i løpende arbeid.

 4. Være punktlig, ha god orden og være strukturert.

 5. God til å skape ro og håndtere krevende situasjoner.

 6. God til å kommunisere og å formidle padleteknikk til uerfarne.

 7. Bidra til APKs klubbkultur som en av klubbens aktivitetsledere.

 8. Ha nødvendig god form fysisk og mentalt i forhold til arbeidsoppgaver.

 9. Etterleve sikkerhetssregler, HMS-plan og øvrige kjøreregler hos APK, samt være en del av APK Team Kurs & Opplæring.

Kontakt oss

Interessert?

Send oss din "kajakkpadlings-CV". Skriv gjerne litt mer om hva annet du driver med og er opptatt av utover padling.

Stillingen er oppdragsbasert hvor du sender faktura fra ditt eget foretak. Hvor mye arbeid det kan være snakk om diskuterer man.

Har du spørsmål, send e-post til admin@akerselvapadleklubb.no og vi tar kontakt med deg.