APK Team Miljø & Arrangementer

Bemanning

Mandat

Ansvar for tilrettelegging og oppfølging av klubbens eget arrangementer og andre arrangementer en deltar på og støtter det enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver. Ekstra fokus på alt rundt klima og mijø. Arbeider på mandat fra styret.

Oppgaver:

 1. Organisere teamets oppgaver

 2. Planleggefaste/ikke-faste arrangementer

 3. Planlegge ungdomsaktiviteter sommer

 4. Gjennomføre diverse arrangementer

 5. Delta på følgende faste arrangementer

Se også Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/koordinator
Søk om å bli med i team:
Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy

 • Se toppmenyen Verktøy & Info og oppgavebeskrivelser nedenfor

Oppgave 1: Organisere teamets oppgaver


Oppgave 2: Planlegge faste/ikke-faste arrangementer


Oppgave 3: Gjennomføre diverse arrangementer


Oppgave 4: Delta på følgende faste arrangementer

 1. Delta på Havnelangs Oslo Havn (juni)

 2. Delta på Passion for Ocean-festivalen (august)

 3. Delta på Internasjonal torgdag (august)

 4. Delta på Friluftslivets uke (september)

 5. Delta på Elvelangs i fakkellys (september)

 6. Delta på Oslo Kulturnatt (september)

APK Samhandlingsdisk APK Team Arrangementer & Miljø

Kjerneteam APK Team Arrangementer & Miljør har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).