Team Barne- og Ungdomstiltak

Bemanning

  • 3-5 i Core Team og inntil 15 totalt.

  • teamleder: Kyle André Hagen Tsigakis, 934 48 781

Mandat

Ansvar for å verve og følge opp særskilte barne- og ungdomstiltak APK har primærfokus på unge 14-30 som inkluderer unge voksne, men har der det er mulig også tilpassede aktiviteter for barn. Arbeider på mandat fra styret.

Oppgaver:

  1. Organisere teamets oppgaver.

  2. Planlegge særskilte ungdomsaktiviteter. Herunder utvikling eget ungdomsmiljø, ungcrew og gratis kurs unge i samarbeid med APK Team Kurs & Turer. Barnetiltak skjer for 2021/22 gjennom Prosjekt Olafia-sommer).

  3. Sikre forakring og finansiering for gjennomføring via styret.

Se også Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige
Søke å bli med i team:
Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy


APK Samhandlingsdisk APK Team Ungdomstiltak

Kjerneteam APK Team Ungdomstiltak har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).