Kontrollutvalget

Mandat

Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Se www.akerselvapadleklubb og menyvalget Om APK for mer info om kontrollutvalget, APKs lov mv.

Bemanning

Bli med i kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av årsmøtet som normalt avholdes mars hvert år,
Meld din interesse eller foreslå kandidater til valgkomiteen.

Kontaktpunkter

Verktøy

  • Se toppmenyen Verktøy & Info og oppgavebeskrivelser nedenfor.

APK Samhandlingsdisk Kontrollutvalget

Kun Kontrollutvalget og styreleder har oppdateringstilgang og styret har lestilgang til underlag for kontrollutvalget: