APK Google Groups

Kort om APK Google Groups

APK bruker Google Groups koblet til akerselvapadleklubb.no for å holde orden på frivillige etter grupper (team), dele info og styring tilganger etter grupper.

Roller

De fleste vil være vanlige medlemmer av en gruppe eller har en særskilt rolle tildelt av APK (eks. "kursinstruktør") mens man i tillegg har en eier og eller flere administratorer av den enkelte gruppe.

Oppsett

APK har satt opp gruppene utfra egne behov og innstillinger skal ikke endres. Medlemmer i gruppe kan se hvem andre som er med.

Leave a group or unsubscribe from emails

  • Lære seg å bruke groups.google.com
    Google Groups har et enkelt brukergrensesnitt hvor du i tilligg til å lese/sende fra egen e-post også kan gå inn og finne, besvare og følge dialoger. Det finnes også funksjoner for å organisere innhold mv. for de som har slik tilgang. Om du har en rolle hvor du skal administrere en gruppe eller få mest mulig ut av Groups så kan du finne info på Google Groups Help.

  • Melde deg ut av en gruppe / slutte som frivillig
    Send e-post til frivillig@akerselvapadleklubb.no og si du ønsker å melde deg ut av en gruppe. Om du ikke lenger ønsker å være frivillig er det viktig at du også gir beskjed om dette. Du kan velge å fjerne deg seg fra en gruppe, men dette anbefales ikke da du kan bli lagt inn igjen på nytt om ikke bakenforliggende oversikt frivillige samtidig blir oppdatert.
    Medlemmer i gruppe for styret, kontrollutvalg og valgkomite kan ikke melde seg inn/ut selv.